Jamatel

Osoba zarządzająca firmą Jamatel
- Pan Mariusz Skrzypczyk

Kontakt:

Telefon: 790 030 765

E-mail: mariusz.skrzypczyk@jamatel.pl

Jamatel
Skrzypczyk, Guzik Spółka Jawna

Adres firmy:

ul. Królewska 67
30-081 Kraków
Polska